Galerija

{tab=Ošlje}{gallery}oslje{/gallery}{tab=Rotonda}{gallery}rotonda{/gallery}{tab=Živa}{gallery}ziva{/gallery}{tab=Radoblja}{gallery}radoblja{/gallery}{tab=Snijeg}{gallery}snijeg{/gallery}{tab=Ratno razaranje}{gallery}1992{/gallery}{/tabs}

Zemljovid

{google_map}ošlje croatia{/google_map} Karta 1968. god. (kliknuti van slike za usporedbu sa sadašnjim stanjem)

rotonda tekst3

Rotonda

Riječ je o osmeroapsidnoj crkvi iznad sela Ošlje sjeverno od Stona. Od te su neobične crkve, kakvih je u svijetu zaista malo, sačuvani i konzervirani ostaci zidova i do 4 m visine. Šteta je ipak što za tu prilič­no nedostupnu crkvu, osim stručnja­ka i specijalista, šira javnost vrlo malo zna, iako bi mogla biti vrlo …